Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Nye websider

Torsdag 1. april 2004 ble siste skritt tatt i en lenge planlagt oppgradering av Klepp Hornmusikk sine websider. På tross av at korpset stadig har mottatt positive tilbakemeldinger på sine nettsider, har versjonen fra desember 1999 etterhvert begynt å bære preg av å ha noen år på baken.

Selve ideene bak de nye websidene som nå lanseres er ikke av ny dato, men tidsklemmer og andre motefenomener har ført til at fornyelsesprosjektet ikke ble iverksatt før i slutten av november i fjor.

Helt nytt rammeverk

Etter dette har utviklingen gått sakte, men sikkert mot et helt nytt nettsted, som i alle fall rent teknisk sett er de gamle sidene overlegne. Sidene har også blitt flyttet over på en ny server for å sikre større stabilitet og økt tilgjengelighet. Her har et omfattende teknisk rammeverk blitt bygget opp fra grunnen av, slik at samtlige sider under klepp-hornmusikk.com nå fremstår som helt nye.

Kjernen i det hele er en kraftig databaseserver som holder styr på alle artikler, bilder og annet innhold og gir stor fleksibilitet både rent teknisk og for besøkende. Dette gir også muligheter til automatisk og dynamisk oppdatering av sidene alt etter når på året, når i uken eller når på døgnet sidene vises.

Enhetlig profil

Besøkende på de nye sidene er heldigvis lykkelig uvitende om kompleksiteten som ligger i andre enden. Grensesnittet mot brukerne er forsøkt gjort så enkelt og rent som mulig, og det har også vært sterkt fokus på at alle sidene skal være enhetlige, og fremstå med en felles profil. Prinsippet er at man aldri skal være i tvil om at man befinner seg på en side tilhørende Klepp Hornmusikk, uansett fra hvor man måtte finne veien inn til den aktuelle siden.

Luftig
Thorenfeldts mesterlige bilder er selvsagt med.
Foto: Dag E. Thorenfeldt
Menyen som vises øverst på denne siden er derfor til stede på samtlige undersider. Den sikrer lett navigering mellom de ulike hovedseksjonene (Aktuelt, Korpset, Kontakt og Multimedia). Under hver hovedseksjon finnes det en skog av undersider relatert til samme emne. De enkelte undersidene tilhørende en hovedseksjon vil man normalt finne oversikten over i menyen til venstre.

I god gammel Hornmusikk-ånd er det også lagt vekt på at sidene først og fremst skal være innholdsrike, nyttige og funksjonelle, og ikke være et sted der de siste nye, blinkende, larmende fancy dippeduttene innen webdesign prøves ut. På utenlandsk heter det "simple is beautiful", og bedre kan det egentlig ikke sies.

Egne medlemssider

En lukket seksjon for korpsets medlemmer var planlagt også til den forrige versjonen av sidene, som kom i 1999. Den gang ble det imidlertid aldri noe av planene, men nå har denne funksjonaliteten vært en viktig faktor i hele utviklingsprosessen. Korpsmedlemmer kan nå derfor logge seg inn og få tilgang til utvidete medlemsopplysninger, samt endre kontaktinformasjon for seg selv.

Etterhvert vil den lukkede delen av nettstedet trolig også bli utvidet med flere nyheter og informasjon som kun er i medlemmenes interesse, eller som av andre årsaker kun bør publiseres internt i korpset.

For å kunne logge seg inn må man:

 • Være registrert som medlem i Klepp Hornmusikk
 • Ha registrert en egen epost-adresse i korpsets medlemsdatabase

Første gang man logger seg inn, må man oppgi sin registrerte e-postadresse (eller en av dem hvis man har flere) for å få tilsendt brukernavn og passord. Dersom den adressen som oppgis ikke stemmer med den som er brukt i korpsets medlemsregister, må den riktige adressen først registreres manuelt av webmaster. Årsaken til denne prosedyren ligger kun i sikkerheten; det er en måte å sikre at en bruker faktisk er den han/hun utgir seg for å være. Samme metode kan brukes også dersom man har logget seg inn tidligere, men har glemt brukernavn og/eller passord.

For å starte innloggingsprosessen, trykk "Logg inn" (grønn knapp) på hovedmenyen øverst på siden. Et eget vindu skal nå komme opp, som brukernavn og passord kan skrives inn i. Dersom dette ikke skjer, kan det ha flere årsaker:

 • Støtten for JavaScript kan være avslått i nettleseren. Dette må være slått på for i det hele tatt å kunne logge seg inn.
 • Du har installert et pop-up-filter, som er for strengt.
 • Vinduet skal normalt legge seg over de andre vinduene, men kan i enkelte tilfeller havne under et annet vindu.

Dersom du allerede er innlogget, vil navnet ditt dukke opp på siden helt øverst til venstre, og den røde knappen "Logg ut" vises like ved. Det anbefales på det sterkeste å logge seg ut når du forlater nettstedet. Dersom dette ikke skjer, vil man bli automatisk logget ut 15 minutter etter siste aktivitet, eller når man lukker nettleseren.

Det ser ut til å være enkelte problemer med dette nå i innkjøringsfasen. Etter å ha logget seg inn, kan man oppleve at man plutselig ikke er innlogget lenger, tilsynelatende uten noen grunn. Hvis dette skjer, kan man enkelt og greit logge seg inn igjen. Problemet vil bli undersøkt nærmere og rettet opp i løpet av helgen.

Mye nytt

Foruten egne medlemssider og totalt oppdatert innhold forøvrig, inneholder de nye sidene også flere nye godbiter. Hele korpsets notearkiv er lagt ut med søkemuligheter, og for første gang kan man også høre Klepp Hornmusikk på nettet. Ellers anbefales også den kraftig oppgraderte arrangementsoversikten, samt kalendersiden som gir en alternativ og meget praktisk oversikt.

Forøvrig har også vår søsterpublikasjon og ukentlige nettavis SAKMIL-nyhetene fått en langt mindre dominerende plass på korpsets førsteside. Nyhetene her er nemlig ikke, og har heller aldri vært, en del av Hornmusikkens sider, selv om dette har vært en utbredt misoppfatning. Tvert om publiseres SAKMIL-nyhetene på trommestuntgruppen SAKMIL sine nettsider på sakmil.com.

Erfaringer tilsier imidlertid at publikum fortsatt gjerne vil ha link til SAKMIL-nyhetene også fra Klepp Hornmusikk, men denne linken er nå redusert både i størrelse og omfang, og fremstår nå nærmest som en bannerannonse i venstre marg på forsiden.

Problemer?

De avanserte tekniske løsningene som ligger i bunn på klepp-hornmusikk.com, en utviklingstid på nærmere et halvt år og grundig testing forhindrer ikke at det kan oppstå problemer i innkjøringsfasen. Barnesykdommer vil ryddes av veien så fort de oppdages, og dersom du som gjest opplever problemer selv, si gjerne fra om dette til vevmester @ klepp-hornmusikk.com.

Ellers ønsker vi alle velkommen til splitter nye sider, som vi tror vil sette en ny standard for korpssider på internett. Intet mindre.

God fornøyelse!

Kleppe, 1. april 2004

For Klepp Hornmusikk/styret/Informasjonsutvalget:

Hallstein Otnes
webansvarlig

Publisert 01.04.2004 kl 09:00

OVERSIKT
 •  
 • Oversikt
 •  
 • Arkiv
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE