Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Klepp Hornmusikk, torsdag 23. februar 2006 kl 20:30 på Klepp Ungdomsskule.

I henhold til korpsets vedtekter § 4.2 pkt c), innkalles det herved til årsmøte som nevnt ovenfor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 26. januar 2006, jfr. vedtektene § 4.2 pkt. e).

Det blir ordinær øvelse for korpset samme sted som årsmøtet, i tidsrommet 19:30 ? 20:15. Registrering av stemmeberettigede starter umiddelbart etter dette. Ved ankomst til møtet etter møtestart mister man sin stemmerett, dersom man på forhånd ikke har gitt beskjed om sen ankomst.

Saksliste er i henhold til Klepp Hornmusikk sine vedtekter, §4.4.

Årsmelding og valgkomiteens innstilling blir utlevert på øvelsen torsdag 9. februar.

Kleppe, 15. desember 2005

For styret i Klepp Hornmusikk
Hallstein Otnes
formann

Publisert 15.12.2005 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE