Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Nye verdensvevssider!

Med nye sider og ny layout satser Klepp Hornmusikk på internett som aldri før, og tar konsekvensen at nettet blir en stadig viktigere informasjonskilde for folk flest. Verdensveven har da også tatt over som som Hornmusikks viktigste kilde til informasjon blant egne medlemmer, etter at medlemsbladet Reiå tidligere var den eneste formen for skriftlig informasjon i korpset.

I forhold til de gamle sidene representerer de nye sidene et stort fremskritt. I tillegg til de åpenbare endringene man ser på grunn av ny layout og ny sidestruktur, har hele nettstedet blitt omarbeidet og fremstår nå som strukturert og gjennomtenkt i mye større grad enn før. De aller største endringene har skjedd med det som man ikke "ser", men som er meget viktig for at alt skal fungere riktig.

Alle hovedseksjonene fra de gamle vevsidene er på plass også i den nye utgaven, men all underliggende informasjon har blitt fullstendig revidert. Nettstedet er organisert inn i 3 hovedseksjoner:

  • Bakgrunn
  • Andre sider
  • Ymse grupper

Den første seksjonen inneholder generell og aktuell informasjon om Klepp Hornmusikk, med bakgrunnstoff, historikk og informasjon om medlemmer, styre, komiteer osv. Dette er ment for et noe større publikum enn Hornmusikkens egne medlemmer, og oppsummerer hva Klepp Hornmusikk er og hva det står for.

Andre sider er nok et noe upresist begrep, og omfatter sider av litt varierende karakter. Per i dag inkluderer dette bildegalleri, arrangementsoversikt, gjestebok, side for sending av e-post, samt årsmeldinger. Alle disse sidene har forøvrig blitt kraftig oppgradert i forhold til tidligere versjoner.

Den siste seksjonen er viet til det sammensurium av grupper, band og organisasjoner som finnes i Klepp Hornmusikk. Det skjer stadig nyskapning på denne fronten, og det er derfor potensiale for flere undersider her.

Ut på nyåret en gang lanserer Klepp Hornmusikk en ny hovedseksjon på sine vevsider, nemlig Medlemmenes egne sider. Dette vil være en lukket del av nettstedet, rettet utelukkende mot Hornmusikkens egne medlemmer, og vil inneholde intern informasjon som av ulike grunner ikke bør være offentlig. Et eksempel er den fullstendige medlemslisten i Klepp Hornmusikk, der hver enkelt medlem vil kunne gå inn og oppdatere opplysninger om seg selv.

Alle sidene som sorterer direkte under Klepp Hornmusikk er i dag dynamiske. Dette vil si at siden slik man ser den på verdensveven ikke finnes noe sted, men genereres (skapes) i det man ber om det. Selve informasjonen som skal vises ligger i en database på web-serveren, og et lite program på serveren (også kalt et CGI-script) trekker ut relevant informasjon fra databasen og presenterer den på ønsket måte når brukeren ber om det.

At sidene er dynamiske medfører også at graden av automatisering er høy. Dette reduserer arbeidet for web-redaksjonen betraktelig, ettersom systemet i seg selv er i stand til å avgjøre når informasjon er utdatert og legge opp sidene etter dette. Et godt eksempel er arrangementslisten. Denne er helautomatisk, og med en gang et arrangement er vel gjennomført, fjernes dette fra listen, og slik vil listen alltid være helt oppdatert, så sant man husker å legge inn nye arrangementer etterhvert som man vet om dem.

Mye arbeid er også lagt ned i at oppdatering av sidene skal være enkel. Samtlige sider under Klepp Hornmusikk kan i dag oppdateres direkte gjennom en nettleser, hvor som helst og når som helst, uten å gå veien om lange innloggingsprosedyrer og programmer som FTP, Telnet osv.

Systemet er idag fullstendig objekt-orientert og laget i Perl 5.0, noe som også gir stor fleksibilitet med tanke på videre utvikling.

Publisert 01.12.1999 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE