Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Regler for rekordforsøket

REKORDFORSØKET ER FORELØPIG LAGT PÅ IS

Regler

 1. Korpset må spille og marsjere samtidig.
 2. Alle medlemmene av korpset må spille den samme musikken samtidig under marsjeringen.
 3. Det skal spilles med standard besetning; altså med "vanlige" instrumenter.
 4. Minst 10 personer må spille til enhver tid, og ingen medlemmer kan ta pause før han/hun har fullført en hel time med marsjering og spilling. Uansett antall deltagere i forsøket, så må minst 30 % eller minst 15 personer, avhengig av hvilket tall som er minst, fullføre. Dersom antallet faller under disse grensene, avbrytes forsøket umiddelbart. Alle deltagere må spille fra start.
 5. Det er tillatt med rotasjon av medlemmer, slik at hvert medlem kan hvile etter hver fullførte time, som beskrevet under. Loggboken må vise hvert intervall som er utført av hver person.
 6. Strekningen må kontrollmåles og bekreftes av en kontrollør.
 7. Rekorden gjelder for strekningen som er gått av korpset, men tidsforbruket bør også oppgis.

Godkjennelse
Følgende dokumentasjon må skaffes til veie:

 1. En signert og datert logg som viser at forsøket har blitt utført under konstant overvåkning.
 2. Signerte attester av to uavhengige personer med offentlige verv, inkludert kontaktadresser og -telefonnumre, som bekrefter at alle regler har blitt fulgt.
 3. Uavhengig omtale i form av lokale eller nasjonale avisutklipp.
 4. Fotografier eller lysbilder av forsøket, helst i reproduserbar kvalitet og i farger.

Hvilepauser
En hvilepause på 5 minutter for hver fullførte time er helsemessig helt nødvendig. Avviklingen av pausene er imidlertid valgfri, slik at det kan tas 10 minutter pause etter hver andre time, 15 minutter etter hver tredje time osv. Loggen må vise alle intervaller som er utført. Ubrukt, opparbeidet pausetid kan ikke legges til sluttiden.

Rekordforsøket skjer helt og holdent på eget ansvar, og det anbefales at medisinsk personell er til stede.

Publisert 20.03.2000 kl 00:00

OVERSIKT
 •  
 • Oversikt
 •  
 • Arkiv
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE