Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Maratonårsmøte vel i havn

Årsmøtet 14. juni var i utgangspunktet noe spesielt sammenlignet med tradisjonelle årsmøter i Klepp Hornmusikk. På grunn av de mange ekstraøvelsene som har vært under oppkjøringen til Garborg-konserten Strid for Fred har det vært vanskelig å plassere vårens aktiviteter som normalt, og flere faste arrangementer har blitt avlyst.

Dette var også hovedgrunnen til at årsmøtet i år ble lagt til en torsdag, med planlagt øvelse etter møtet. På årsmøtet har alle medlemmer i Hornmusikken både tale- og forslagsrett, og dersom man innfinner seg når man skal har man også stemmerett. Det er derfor ikke unaturlig i et korps med rundt 80 medlemmer at det oppstår en del debatt og diskusjoner omkring mer eller mindre sentrale saker. At årsmøtet likevel varte i 4 timer må imidlertid være ny rekord.

Blant enkeltsakene som vakte størst engasjement var årets regnskap, samt forslaget fra Hallstein Otnes om å innføre en egen verdensvevskomite. Forslaget ble etterhvert trukket, og det ble i stedet vedtatt at Reie-komiteen skulle utvides til å bli en informasjonskomite. Komiteen vil således ha ansvar for all informasjonsflyt i korpset, både gjennom Reiå, internett og andre kanaler.

Valget av nytt styre var imidlertid det som på forhånd var ventet å ta lengst tid. Valgkomiteen hadde i år nemlig ikke funnet å kunne innstille kandidater til verken formanns- eller nestformannsvervet, og det ble derfor opp til årsmøtet å foreslå kandidater.

I en hektisk og til tider het debatt kom det imidlertid opp flere navn på bordet, og det ble gjennomført skriftlig valg som til slutt endte opp i at et nytt styre ble valgt.

Det nye styret består av:

Formann: Egil Ellingsen (25 stemmer, 13 blanke).
Nestformann: Hallstein Otnes (27 stemmer, 11 blanke).
Kasserer: Thor Viggo Aarrestad (ikke på valg)
Sekretær: Sonja M.S. Lund (ikke på valg)
Noteforvalter: Monika Lønning (33 stemmer, 5 blanke)
Materialforvalter: Arne Andersen (ikke på valg)

Varamedlemmer:
1. vara: Gry Lind Granberg (Enstemmig gjenvalgt)
2. vara: Siri Forus (22 stemmer mot Eirik Njærheims 15, 1 blank)
3. vara: Ragnhild E. Kvitvær (22 stemmer mot Eirik Njærheims 16)

Revisorer ble Randi Roth og Kjetil Fuglestad; begge ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Det ble uttrykt misnøye med valgkomiteens arbeid, og det forelå også forslag om motkandidater til de to medlemmene som etter innstillingen skulle sitte igjen fra den gamle komiteen. Komiteen ble etter avstemning imidlertid valgt i henhold til innstillingen: Jørn Slørdal, Ann Elin Søyland, Kristina M.S. Hamre, Inger F. Nordås.

Musikkutvalget ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Dermed er sesongen 2000/2001 offisielt avsluttet for Klepp Hornmusikk, og musikantene kan ta en velfortjent sommerferie etter at søndagens konsert er avsluttet.

Publisert 15.06.2001 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE