Aktuelt nyheter
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Aktuelt hoved
Korpset
 Hva skjer?
Kalender
Nyheter
Reiå
Vindusvask
Årsmeldinger
 
Kontakt
Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Retningslinjer for marsjering

Vedtatt av styret 22. april 2002

Klepp Hornmusikk har en visjon om å være blant de ledende i regionen vi tilhører. Dette fordrer også oppmerksomhet, stil og eleganse ved marsjering. For å kunne oppnå dette skal følgende sett av retningslinjer følges:

1. Hovedinnretning foretas etter ytterste høyre rekkemedlem. I tillegg skal justeringer foretas i alle tilgjengelige diagonaler i synsfeltet.

2. Avstand mellom rekker under oppstilling og marsjering rett framover skal være ca 2 steg. Ansvarlig for avstand er ytterste høyre rekkemedlem.

3. Hvis mulig skal hele veibredden brukes for å skape rom og mulighet til innretting. Avstand mellom kolonner skal dog ikke være mer enn 2 skritt.

4. Ved sving skal korpset bevege seg som et trekkspill. Da vil avstand mellom rekker minskes ned mot ett normalskritt. Innretting skal foregå BÅDE utover og innover i rekkenes sving. Ytterste rekkemedlem går med normalskritt, innerste rekkemedlem går med små nok skritt til at ytterste medlem rekker rundt, men dog slik at det er bevegelse framover i svingen hele tiden.

Rekkene holder tverrinnretning hele tiden og ingen begynner å svinge før innerste medlem når fram til svingen. KRABBEBEVEGELSE skal IKKE forekomme. Hver rekke skal gå samme sving som rekken foran. Ved utgangen av svingen holder de fremste rekkene igjen til siste rekke er ferdig med svingen hvoretter rett fram marsjering fortsetter.

5. Dersom korpset har tamburmajor følges dennes kommandoer med staven. Følgende grunnregler gjelder:

Start: Staven går ned på tenkt venstrefot (ener i takten). Korpset tenker toer i takten for høyrefoten og starter på VENSTRE fot på ener i neste takt. Er kulen opp begynner marsjeringen med oppslag og deretter spilling. Er spissen opp begynner marsjeringen med vanlig trommemarsj.

Stopp: Staven går ned på høyre fot (toer i takten). Korpset tar venstre fot fram normalt og setter høyre fot ved siden av venstre og stopper.

Dersom tamburmajor under marsjering setter staven på tvers framfor seg, er dette signal til første rad om å stoppe med fortsatt marsjering på stedet. Dette foretas kun ved forventet kort stans og korpset fortsetter på stedet marsj inntil tamburmajor enten starter ny frammarsj eller stopper korpset med "Stopp" som beskrevet ovenfor.

6. Dersom korpset ikke har tamburmajor følges kommando fra utpekt marsjleder. Kommandoer for start og stopp er da som følgende:

Start: Ved kommandoen "Korpset frema-a-d Marsj" tenker korpsmedlemmene "En" på ordet "Marsj" og "To" i naturlig marsjtempo. Dette tilsvarer henholdsvis venstre og høyre fot i marsjering. På deretter tenkt "En" starter marsjeringen med venstre fot. Oppslag til spilling eller vanlig trommemarsj skal være meddelt trommeseksjonen fra den utpekte marsjleder.

Stans: På to påfølgende høyrefots skritt roper Marsjleder høyt henholdsvis "Korpset" - "Holdt". Deretter føres venstre fot fram og høyre fot settes inn til venstre fot som stopp.

7. Dersom frammarsj foregår uten spilling (dvs trommemarsj eller slag på venstre fot) skal musikantene ha en naturlig armsving. Armsving foretas med høyre arm i takt med venstre fot. Albuen holdes strakt ut under armsving. Høyre hånd holdes lett knyttet med tommel plassert oppå pekefinger. Når venstre fot går fram skal høyre arm svinge naturlig fram med strak albu til ca 45 grader i forhold til kroppen. Når høyre fot går fram faller armen med strak albu naturlig bak til såvidt bakenfor kroppen. Det hele skjer i takt med venstre fot.

8. Prat / Samtaler mellom korpsmedlemmene under marsjering skal unngås. På grunn av høyt lydnivå fra spillingen eller trommemarsj, vil kommunikasjon mellom medlemmene synes å være kun mellom de enkelte medlemmene. Fra avstand vil dette imdilertid høres like godt som spillingen fra korpset eller trommene. Kun korte absolutt nødvendige meldinger må derfor skje mellom medlemmene under marsjering.

Publisert 24.04.2002 kl 00:00

OVERSIKT
  •  
  • Oversikt
  •  
  • Arkiv
    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE