Kontakt adresser
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Kontakt
Aktuelt
Korpset

Adresser
E-post
 

Korpset
Multimedia
Relaterte sider

Nyttige adresser

Vennskap
Foto: Dag E. Thorenfeldt
Alle skriftlige henvendelser i papirform bes rettet til vår postadresse:

Klepp Hornmusikk
Postboks 129
4358 KLEPPE

Ellers har Klepp Hornmusikk et meget oppegående e-postsystem, og via vår side for sending av e-post kan både styre, diverse utvalg, samt enkeltmedlemmer nås på denne måten. Aktuelle e-postadresser er listet opp under.

OBS: Noen av disse adressene er ment kun for intern bruk i korpset. Dersom post sendes til disse fra en adresse som ikke er registrert i medlemsdatabasen, vil den bli merket som spam. Sender du e-post til disse fra klepp-hornmusikk.com, blir meldingen imidlertid videreformidlet.

Generelle henvendelser til korpset rettes til styret, fortrinnsvis via e-post, eller per telefon til leder Hallstein Otnes (tlf 934 97 710).

  • Øvelse hver torsdag kl 19.30 - 22.00.
  • Vipps: 126682
  • Bankgiro: 3290.07.83468
  • Org.nr.: 971 343 494

  • Nyttige e-postadresser

    MottakergruppeAdresse
    Alle medlemmeralle
    Aktive medlemmeraktive
    Medlemmer med permisjonpermisjon
    Fløytefloyte
    Klarinettklarinett
    Saksofonsaksofon
    Kornett/trompetkornett-trompet
    Hornhorn
    Barytonbaryton
    Trombonetrombone
    Bassbass
    Slagverkslagverk
    Fraværsmeldingfraver
    Generelle henvendelserpost
    Lederleder
    Styret i Klepp Hornmusikkstyret

    Adressene er bygget opp slik:
    <Adresse>@klepp-hornmusikk.com

    der <Adresse> byttes ut med den aktuelle adressen fra listen over.

  • Send e-post til korpset

  • Postadresse:

    Klepp Hornmusikk
    Postboks 129
    N-4358 KLEPPE

    Øvingslokale:
    Klepp Ungdomsskule
    Stasjonsvegen 26 B
    N-4352 KLEPPE

    Kontaktperson:
    Hallstein Otnes

    Klepp Hornmusikk © 1997 - 2023Postboks 129, N-4358 KLEPPE