Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

Strategi

Strategien betegner hvordan målsettingene over skal nås.

A. Klepp Hornmusikk skal være en synlig og attraktiv aktør i det lokale kulturliv.

Klepp Hornmusikk skal derfor:
A1. Styrke kontakten og samarbeidet med skolekorpsene i kommunen, kulturskolen og det øvrige kulturliv.
A2. Profilere seg og skape positiv oppmerksomhet.
A3. Opparbeide seg og ivareta et godt navn og rykte.

B. Medlemskap i Klepp Hornmusikk skal være attraktivt både musikalsk og sosialt

Klepp Hornmusikk skal derfor:
B1. Skape bevissthet hos medlemmene mht. fremmøte og holdning.
B2. Bruke gruppeøvelser aktivt for å bedre samspillet i gruppene.
B3. Bruke seminarer, turer og sosiale sammenkomster til å utvikle korpset både musikalsk og sosialt.
B4. Arbeide for et godt sosialt miljø.

C. Klepp Hornmusikk skal ha en intern drift preget av kvalitet og bredt engasjement.

Klepp Hornmusikk skal derfor:
C1. Sikre god og stabil økonomi gjennom bevisst styring.
C2. Etablere og ivareta et godt samarbeid med næringslivet.
C3. Utvikle og effektivisere styringsstrukturen i korpset.
C4. Sikre kontinuerlig forbedring gjennom dokumentasjon av gjennomførte prosjekter.
C5. Sikre tilfredsstillende kommunikasjon mellom styrende organer og øvrige medlemmer.
C6. Bruke vedtekter, visjon, målsettinger og strategi aktivt.

D. Klepp Hornmusikk skal være et publikumsvennlig korps med høy musikalsk kvalitet.

Klepp Hornmusikk skal derfor:
D1. Ha en åpen holdning til nyskapning.
D2. Utvikle nye og videreutvikle eksisterende konsertkonsepter.
D3. Utvikle en profesjonell holdning til musikken som fremføres.
D4. Etablere og ivareta et godt forhold til publikum og støttespillere.

Visjon

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • Visjon
 •  
 • Målsettinger
 •  
 • Strategi
 •  
 • Virkemidler
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE