Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§7 Komiteer

7.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter §4.4.i.

7.3 Musikkutvalget

Musikkutvalget skal ha følgende sammensetning:
 • Noteforvalter (leder)
 • Dirigent
 • 4 representanter

Musikkutvalget velges av årsmøtet og skal være representativt for korpsets besetning. Det skal utarbeide forslag til konsertkonsepter og tilhørende musikalske programmer i samarbeid med styret. Utvalget skal konstituere seg slik at faglige og praktiske oppgaver blir fordelt mellom medlemmene. Noteforvalter er leder og er også styrets representant i utvalget.

7.4 Andre komiteer og utvalg

Styret kan oppnevne komiteer og utvalg etter behov for å sikre at korpset drives i samsvar med gjeldende målsettinger, vedtekter og handlingsplan. Slike komiteer og utvalg skal ha et klart definert mandat og har rapporteringsplikt til styret.

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE