Korps R1
Til hovedsiden Topplinje
Ikke innlogget AktueltKorpsetKontaktMultimedia
Forside lyre Korps hoved
Aktuelt
Kontakt
Korpset

Dirigenten
Historie
Vedtekter
Visjon
 

Multimedia
Relaterte sider

§1 Organisasjon

Klepp Hornmusikk, stiftet i 1957, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Rogaland.

Organisering av musikkorpset:

 • Musikanter fra skolekorpset kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år
 • Medlemsforpliktelser i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset
 • Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år
 • Medlemmer fra kommunens skolekorps skal prioriteres ved opptak

Vedtekter

 •  
 • Oversikt
   
 •  
 • §1 Organisasjon
 •  
 • §2 Formål
 •  
 • §3 Medlemskap
 •  
 • §4 Årsmøtet
 •  
 • §5 Styret
 •  
 • §6 Medlemsmøter
 •  
 • §7 Komiteer
 •  
 • §8 Uenighet/tvister
 •  
 • §9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
 •  
 • §10 Vedtektsendringer
 •  
 • Ikrafttredelse
 •  
 • Tillegg til vedtekter
  Klepp Hornmusikk © 1997 - 2024Postboks 129, N-4358 KLEPPE